Result

Home / Result

STEP X RESULT 2018-19

Sr. No.STUDENTS NAMERESULT
1Shrawani Khambayate 95.60%
2Vaibhav Aher94.80%
3Rajsing Bhoplat94.60%
5Sakshi Rathod93.60%
6Shrikant Navandar92.80%
7Aditya Keskar92.20%
8Priti Gosavi92.20%
9Vathsal Tammewar92.00%
10Sarthak Shitole92.00%
11Anurag Patole92.00%
12Nishant Shinde91.80%
13Shreyash Nikhare91.00%
13Shreyash Nikhare91.00%
14Chetana Girme90.40%
15Prerna Mohgaonkar90.80%

STEP X SUBJECT TOPPERS 2018-19

SUBJECTMARKSNAME
HINDI99/100
99/100
Anurag Avinash Patole
Aditya Anil Keskar
MATHS98/100Nishant Ravindra Shinde
SST98/100Aditya Anil Keskar
ENGLISH96/100Shrawani Prashant Khambayat
SCIENCE95/100Nishant Ravindra Shinde
Rohit Vilas Tarke
Vathsal Sharad Tammewar
Shrawani Prashant Khambayat
Shlok Sanjat Matha
Sarthak Nilesh Shitole
Vaibhav Vishnu Aher

STEP X RESULT 2017-18

Sr. No.STUDENTS NAMERESULT
1Bhavisha Vishavanath Dashrathe96 %
2Hrishikesh Pralhad Kulkarni 92.2 %
3Mansi Madansing Rajput 91 %
4Tanaya Praveen Tambat 89.8 %
5Anjali Laxman Jadhav 89.6 %
6Utkarsh Dhiraj Kandi 89.4 %
7Diksha Vinod Jaiswal 88.2 %
8Raymon Harish Sharma 87 %
9Chinmay Chandrakant Pande 86.6 %
10Gargi Ganesh Kalyankar 85.8 %
11Snehal Sanjay Wanekar 84.8 %
12Shrushti Ranjit Khandare 84.6 %
13Shreya Vivek Kangle 84.6 %
14Harshal Manojkumar Patil 84.6 %
15Harshvardhan Nitin Kawade 84.6 %

STEP X RESULT 2016-17

Sr. No.STEPSTUDENT NAMERESULT(CGPA)
1XKaushik Nagraj Kandikanti10
2Samruddhi santosh Shastri10
3Varad Nanasaheb Zoal10
4Vishal Bhausaheb Kakde10
5Radhika Manoj Suradkar10
6Prajwal Shivkumar jagdale10
7Varnita Ajay Khandelwal10
8Sakshi Nitin Kulkarni10
9Sejal Kailash Mamode10

STEP X SUBJECT TOPPERS 2016-17

SUBJECTMARKSNAME
SST100/100Kaushik Kandikanti
Mathematics96/100Kaushik Kandikanti
Science96/100Varad Nanasaheb Zoal
English94/100Samruddhi Shastri
Hindi94/100Samruddhi Shastri