Aarohi P                Abhay R                       Aditya K                        Aditya Keskar             Aditya U                  Akansha N

Amisha P               Namrata R                  Narendra J                   Narendra S                  Nishant S               OM Joshi

Om S                      Chetan B                     Chetali W                      Bhoomika J                Atharav D              Anurag P

Aniket T                Jidnyasa P.                 Jaswanth K                   Harshal A                     Gaurav N               Devashri S

Chetana G             Mayuri J                     Mayank J                      Madhuja M                  Kunjal S.                 Khushi P

Kartik G                 Prasad S                     Piyussh B                     Piyush D                      Paras F                     Parag C

Omkar M               Rushikesh P              Prerna M                      Rushikesh K                 Ronak R                   Rohit T

Rajsing B               Rahul B                      Radhika B                     Pushkar G                  Pushkar Barskar    Sanket S.

Sarthak S              Sarthak D                  Pushkar B                     Sanket J                      Samiksha P              Saloni J

Sakshi R               Sakshi Pathak            Sakshi P                        Sakshi I                       Sakshi D                  Rutuja K

Snehal G               Siddhi Kul                 Siddhant K                    Shubham U.                Shubham G            Shrushti Z

Shrikant N            Shreyash N                Shrawani K                   Sholk M                       Shivraj B                 Saylee G 

Vedika T                Vasthal T                   Vaishnavi J                    Vaidehi S                    Vaibhav A               Tejas Tidke

Tanvi G                 Tanmay D                   Sumeet N                       Suhas J                      Sudarshan I            Sojwal P

Priti G